VANLIGA FRÅGOR & SVAR
Logga in/skapa konto för att få mer information om de projekt som presenteras på sigfunding.se och ta del av olika investeringserbjudande utifrån dina önskemål och behov. Läs mer på sidan Så fungerar det.
Crowdfunding är en ny finansieringsmetod för entreprenörer i nystartade samt etablerade företag. Genom crowdfunding vänder sig entreprenörer till ett stort antal investerare med sina affärsidéer för att finna potentiella investerare som är intresserade av att finansiera projekt, eller etapper av ett projekt. Crowdfunding sker normalt sett via en internetbaserad plattform där ändamålet är att entreprenörer kan få kontakt med investerare
Equity crowdfunding, eller delägarbaserad crowdfunding på svenska, är en crowdfunding metod där investerare kan investera kapital mot ett utbyte av delägarskap, normalt sett i form av aktier.
På sigfunding.se hittar du spännande och attraktiva investeringserbjudande inom fastighetsbranschen. Normalt sett onoterade privata aktiebolag som arbetar med kommersiella- och bostadsfastigheter
Vid äganderätt i ett onoterat aktiebolag har du som investerare rösträtt vid en bolagsstämma. Via sigfunding.se kommer du att i text och bild kunna följa hela utvecklingen av de fastighetsprojekt du har investerat i. Du kommer även att få en notis via e-post när en ny uppdatering finns tillgänglig. På Mina sidor kommer du även att se en överblick över alla dina investeringar och du kan ladda ner rapporter och ekonomisk information som rör dina investeringar.
Fastighetsutvecklaren ansvarar för att material och innehåll är tillförlitlig. SIG Funding tillhandahåller enbart en plattform på sigfunding.se, som syftar till att öka möjligheterna för fastighetsutvecklare att hitta investera till sina verksamheter/fastighetsprojekt. All dokument och avtal hanteras och administreras från fastighetsutvecklaren.
SIG Funding tillhandahåller en interaktiv investeringsplattform för crowdfunding plattformen syftar till att öka möjligheterna för fastighetsutvecklare att hitta investera till sina verksamheter/fastighetsprojekt. Via plattformen tillhandahåller fastighetsutvecklaren en publiceringssida där all information och dokument hanteras och administreras av fastighetsutvecklaren. Via sigfunding.se och fastighetsutvecklarens publiceringssida kan investerare fullfölja sina investeringar från reservation till överföring av kapital.
En investering är alltid förknippad med viss risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Det kapital som placeras kan under löptiden både öka och minska i värde. Under menyn Risker beskrivs, utan särskild prioriteringsordning eller anspråk på att vara uttömmande, de riskfaktorer och förhållanden som ansetts vara mest väsentliga. Det utesluter inte att det kan finnas andra riskfaktorer.
Ja, beroende på vilket fastighetsprojekt du väljer att investera i finns det ett minsta investeringsbelopp att investera, denna är utformad i projektbeskrivningen. Logga in/skapa konto för att få mer ingående information om de investeringserbjudanden som presenteras på sigfunding.se. Gränsen kan variera beroende på storleken av projektet.
Normalt sett presenterar SIG Funding investeringserbjudanden genom onoterade fastighetsbolag, så kallade kupongbolag. Om ett fastighetsbolag är ett kupongbolag så för bolaget själv aktiebok och investerare erhåller en värdehandling i form av ett aktiebrev.
Ja, du kan fritt överlåta eller sälja dina aktier en tredje part. Observera att varken fastighetsbolagen eller SIG Funding tillhandahåller en marknadsplats för förmedling eller försäljning av aktier.
Fastighetsbolagen kommer att tillhanda dig som investerare kontinuerliga uppdateringar och information om projekten. På dina personliga sidor kommer du att kunna följa dina investeringar och hur projekten fortskrider.
SIG Funding är ett dotterbolag till Svenska Investeringsgruppen AB som har sedan 2007 förmedlat fastighetsinvesteringar. Svenska Investeringsgruppen AB har arbetat med både delägarbaserad och lånebaserad crowdfunding sedan 2010 i geografiska områden såsom USA, Sverige samt Norge. Läs mer under menyn Om SIG Funding
Nej, SIG Funding är inte en reglerad marknad eller handelsplattform.
Fastighetsutvecklaren måste alltid redogöra för en finansieringsplan tillsammans med utförlig kostnadskalkyl innan fastighetsprojektet kan marknadsföras via sigfunding.se. Trots detta finns alltid risken för att ett kapitalbehov uppstår i ett fastighetsbolag. Exempel på åtagande vid kapitalbehov kan vara nyemission, aktieägartillskott, högre belåningsgrad.
Nej, investerare betalar varken förvaltningsavgift eller courtage.
Fastighetsutvecklaren tilldelar aktier enligt turordningsmetoden. Investerare som först signerar fastighetsutvecklarens avtal tilldelas aktier.