100 %
Projektstorlek:
18 000 000 kr
Löptid:
4 år (1 456 dagar)
Avkastning under projektperioden
185 %
Projektet är avslutat
100%
Byggnation av studentbostäder
Göteborg, Stockholm, Lund Malmö m.fl.
Investeringserbjudandets ändamål var att erbjuda möjligheten att finansiera byggnation av studentbostäder i storstäder. En marknad där efterfrågan är och har varit stor i samtliga universitets- och högskolestäder i Sverige.
Observera att en reservation inte är bindande.
Logga in för att få tillgång till fördjupad information och möjlighet att reservera andelar i projektet.
Har du frågor om SIG Funding? Kontakta oss