100 %
Projektstorlek:
6 000 000 kr
Löptid:
2,5 år (910 dagar)
Avkastning under projektperioden
36 %
Projektet är avslutat
100%
Förädling i svenska bostadsfastigheter
Lindö i Vallentuna
Fastighetsutvecklarens målsättning var att investera i svenska bostadsfastigheter med potential att förädlas genom olika åtgärder. Syftet var att höja värdet genom bland annat renovering, outnyttjade byggrätter, alternativ användning av ytor samt ombildning till bostadsrätter.
Observera att en reservation inte är bindande.
Logga in för att få tillgång till fördjupad information och möjlighet att reservera andelar i projektet.
Har du frågor om SIG Funding? Kontakta oss