Exempel på tidigare projekt
Förädling i svenska bostadsfastigheter
Lindö i Vallentuna
Fastighetsutvecklarens målsättning var att investera i svenska bostadsfastigheter med potential att förädlas genom olika åtgärder. Syftet var att höja värdet genom bland annat renovering, outnyttjade byggrätter, alternativ användning av ytor samt ombildning till bostadsrätter.
100 %
Projektstorlek:
6 000 000 kr
Löptid:
2,5 år (910 dagar)
Avkastning under projektperioden
36 %
Läs mer
100%
Ombyggnation av kontorshotell
Arlöv, Burlövs kommun
Projektets mål var att genom en total ombyggnation förädla ett stort kontorshotell till 21 stycken hyreslägenheter. Fastigheten är belägen i Arlöv, Burlövs kommun som gränsar till Malmö.
100 %
Projektstorlek:
26 000 000 kr
Löptid:
1 år (364 dagar)
Avkastning under projektperioden
66 %
Läs mer
100%
Byggnation av studentbostäder
Göteborg, Stockholm, Lund Malmö m.fl.
Investeringserbjudandets ändamål var att erbjuda möjligheten att finansiera byggnation av studentbostäder i storstäder. En marknad där efterfrågan är och har varit stor i samtliga universitets- och högskolestäder i Sverige.
100 %
Projektstorlek:
18 000 000 kr
Löptid:
4 år (1 456 dagar)
Avkastning under projektperioden
185 %
Läs mer
100%
Fler avslutade projekt